Tillväxtverket

Sommarturismen 2016

Antalet besökare från utomeuropeiska länder fortsätter att öka, medan övernattningsresandet från grannländerna minskar.

Infografik sommarturismen 2016. Mer information finns i text i anslutning till bilden.

Statistiken visar att antalet besökare från utomeuropeiska länder ökar med 9 procent. Kina står för närmare en tredjedel av den ökningen. Antalet övernattande besökare från USA är dock i det närmaste oförändrat samtidigt som flera stora länder som Indien, Brasilien, Ryssland och Kanada minskar jämfört med sommaren 2015.

Flest antal flerdagsbesökare kommer från Tyskland (+4%), Kina (+25%) och Storbritannien (+11%). Däremot minskar besöken från grannländerna Norge (-2%) och Danmark (-14%).

Under sommaren 2016 uppgick det totala antalet övernattningar vid svenska boendeanläggningar till 27,1 miljoner. Det är en marginell ökning på knappa 40.000 gästnätter jämfört med sommaren 2015.

Kapaciteten för att kunna ta emot turister minskade nationellt under sommaren. Antalet bäddnätter sjönk med drygt en halv miljon jämfört med sommaren 2015.

Stora regionala skillnader

I år var det stora regionala skillnader sett till utvecklingen av de kommersiella övernattningarna. De regioner som lyckades bäst med att locka fler besökare i den gångna sommaren var Dalarna och Gotland med en ökning på 77 000 besök vardera. Procentuellt sett ökade Gävleborg mest. I Västra Götaland minskade däremot antalet gästnätter med 150 000 och i Halland med 110 000 övernattningar.

De internationella gästernas fördelning runt om i landet visar också en splittrad regional utveckling. Flest nya utländska besökare hade Skåne (+53 000) följt av Stockholm (+40 000), Jämtland (+29 000) och Kalmar (+22 000). I Värmland (-60 000) och i Västra Götaland (-38 000) minskade de utländska övernattningarna mest i landet.

Jämför antal övernattningar mellan olika län i diagrammet

Kontakt

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02