Tillväxtverket

Turismens årsbokslut 2015

I Sverige ökade turismens totala omsättning med 18,5 miljarder kronor eller 7,0 procent till 281,7 miljarder kronor under 2015. Mest ökade turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, som ökade med 17,1 miljarder kronor eller hela 17,9 procent.

Utländska besökare spenderade 112,6 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 169,1 miljarder kronor. Sedan 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat med 131,6 miljarder kronor eller 87,7 procent i löpande priser.

Under fjolåret bidrog också turismen till att skapa fler nya jobb. Antalet som arbetade inom turism ökade med 9 000 personer till 165 400. Det motsvarar en ökning med 5,8 procent, vilket kan jämföras med Sveriges totala sysselsättningsökning på 1,5 procent under 2015.

Ladda ner rapporten Fakta om svensk turism 2015

Infografik turismens årsbokslut. Innehållet i infografiken beskrivs i text i anslutning till bilden.

Turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export

Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, uppgick till 112,6 miljarder kronor under 2015. Den var därmed högre än den svenska och järn- och stålexporten (50,9 miljarder kronor) och läkemedel (71,2 miljarder kronor), men lägre än exporten av vägfordon (138,1 miljarder kronor).

Turismens exportvärde har sedan 2000 ökat med 177 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen av Sveriges totala export av varor och tjänster, som vuxit med 78,2 procent under motsvarande period. Turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster har sedan 2000 ökat från 3,9 procent till 6,0 procent år 2015.

Under de senaste fem åren är det framför allt de utomeuropeiska besökarna som stått för tillväxten. Denna grupps övernattningar har ökat med 14 procent per år under perioden. Under 2015 ökade övernattningarna från denna grupp med 20 procent, varav övernattningarna från Kina ökade med 26,8 procent och från Indien med 18,9 procent.

Turismen bidrar till ökad sysselsättning

Under 2015 ökade antalet personer som var sysselsatta inom turismen med 5,8 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 1,5 procent. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 26,5 procent, medan Sveriges totala sysselsättning har ökat med 11,8 procent.

Sedan år 2000 har antalet sysselsatta inom turism ökat mest i absoluta tal inom hotell- och restaurangbranschen. Här har sysselsättningen ökat med 28 600 personer under den aktuella tidsperioden. vilket motsvarar en ökning på 56,4 procent. 

Turism den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till statskassan

Under 2015 uppgick momsen på utländska besökares konsumtion i Sverige till 14,6 miljarder kronor, vilket var en ökning med 165,4 procent sedan 2000.

Kontakt

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02