Tillväxtverket

Utländska besök i Sverige 2014

Under 2014 ökade antalet utländska besökare i Sverige med sex procent till 19,9 miljoner jämfört med året innan. Gränshandeln var en bidragande orsak till att dagbesöken ökade med 20 procent.

Infografik utländska besökare 2014. Innehållet i infografiken beskrivs i text i anslutning till bilden.

Flest besök från våra nordiska grannländer

De flesta besöken kom från de nordiska länderna, 5,5 miljoner från Norge, 4,0 miljoner från Finland och 3,6 miljoner från Danmark. Utanför Norden var Tyskland (1,5 miljoner besök) och Storbritannien (0,7 miljoner besök) de största marknaderna. Andelen besök ökade mest från Norge (3 procentenheter) medan andelen besök från Danmark minskade med 1 procentenhet. Andelarna besökare som kom från övriga 15 största besöksmarknader var relativt oförändrade.

46 procent endagsbesök

Antalet endagsbesök ökade med 20 procent och antalet flerdagsbesök minskade med 3,5 procent under 2014. Det gjorde att andelen endagsbesök ökade från 41 till 46 procent jämfört med 2013. Det var främst länder i Sveriges närhet som visade stora andelar endagsbesök; av de 15 största besöksmarknaderna hade Norge 68 procent, Estland 62 procent, Finland 61 procent och Lettland 52 procent besök som stannade endast en dag. Det var främst endagsbesök från Norge med huvudsyfte shopping som ökade 2014.

Störst ökning i Stockholm och Övre Norrland

Privatresenärernas besök var mer spridda över landet än affärsresenärernas vilka var koncentrerade till Stockholms län (50 procent), Sydsverige (22 procent) och Västsverige (21 procent). Stockholms län var dock det mest besökta området 2014 med 7,4 miljoner besök totalt även om andelen besök här minskade något; 4 procentenheter för affärsresenärerna och 1 procentenhet för privatresenärerna. Sett till antal ökade Stockholms län med drygt 100 000 besök jämfört med 2013. Västsverige tog emot 5,0 miljoner besök och Sydsverige 4,6 miljonerbesök totalt.

82 procent privatresor

För 16 procent av alla besök var huvudsyftet en affärsresa och för resterande 84 procent var huvudsyftet en privatresa 2014. Andelen privatresor ökade med 2 procentenheter jämfört med 2013. För 32 procent av besökarna var fritidsresa/semester det huvudsakliga syftet och för 22 procent var det shoppingresa. Shoppingresa som huvudsyfte stod för den stora förändringen och ökade med 5 procentenheter under perioden 2013–2014. Av privatresenärerna, liksom affärsresenärerna kom de flesta från de nordiska länderna och Tyskland.

Besökare från Norge, Finland och Ryssland spenderar mest

Den totala genomsnittliga konsumtionen per person och dag ökade med 13,4 procent jämfört med 2013 och uppgick till 1 085 SEK. Sedan mätningens början 2011 har den genomsnittliga konsumtionen per person och dag under besöket ökat varje år. Besökare från Norge spenderade mest per person och dag 2014, följt av besökare Finland och Ryssland.

Ladda ner rapporten IBIS 2014

Ladda ner ppt-bilderna från lunchmötet Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Materialet i rapporten får användas fritt under förutsättning att Tillväxtverket anges som källa.

Ta del av presentationen via film

Kontakt

Martin Daniels
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 39