Tillväxtverket

Utländska besök i Sverige 2014

Under 2014 ökade antalet utländska besökare i Sverige med sex procent till 19,9 miljoner jämfört med året innan. Gränshandeln var en bidragande orsak till att dagbesöken ökade med 20 procent.

Infografik utländska besökare 2014. Innehållet i infografiken beskrivs i text i anslutning till bilden.

Flest besök från våra nordiska grannländer

De flesta besöken kom från de nordiska länderna, 5,5 miljoner från Norge, 4,0 miljoner från Finland och 3,6 miljoner från Danmark. Utanför Norden var Tyskland (1,5 miljoner besök) och Storbritannien (0,7 miljoner besök) de största marknaderna. Andelen besök ökade mest från Norge (3 procentenheter) medan andelen besök från Danmark minskade med 1 procentenhet. Andelarna besökare som kom från övriga 15 största besöksmarknader var relativt oförändrade.

Andel ; Share

Utländska besökare i Sverige under 2011-2014; andel och antal fördelat på de 15 största marknaderna
 2011201220132014
Norge26,025,624,527,6
Finland18,619,419,920,1
Danmark20,419,119,017,9
Tyskland8,18,67,77,6
Storbritannien3,33,73,43,6
Ryssland2,62,62,72,7
Polen2,72,72,52,6
USA2,52,42,72,3
Nederländerna1,82,21,81,7
Frankrike1,41,41,81,5
Estland1,11,31,41,3
Italien1,31,41,41,2
Schweiz1,31,01,11,0
Spanien1,31,01,10,9
Lettland0,60,90,80,7
Övriga länder7,16,68,17,4

Antal ; Number of visitors

Utländska besökare i Sverige under 2011-2014; andel och antal fördelat på de 15 största marknaderna
 2011201220132014
Norge5 052 582,05 129 596,04 614 275,05 505 292,0
Finland3 600 623,03 891 585,03 750 644,04 008 946,0
Danmark3 954 524,03 818 185,03 573 812,03 564 612,0
Tyskland1 576 110,01 721 289,01 448 575,01 519 817,0
Storbritannien630 737,0730 734,0637 343,0718 934,0
Ryssland503 302,0522 672,0514 644,0536 802,0
Polen519 482,0543 049,0478 199,0509 116,0
USA492 055,0478 552,0511 064,0458 494,0
Nederländerna355 409,0448 236,0340 537,0335 227,0
Frankrike266 447,0289 805,0343 171,0305 355,0
Estland221 033,0253 698,0258 587,0249 850,0
Italien256 580,0280 582,0256 701,0231 663,0
Schweiz245 478,0208 039,0199 417,0197 230,0
Spanien251 745,0208 727,0198 582,0179 849,0
Lettland107 870,0171 305,0149 341,0138 337,0
Övriga länder1 370 588,01 315 145,01 528 132,01 485 588,0

46 procent endagsbesök

Antalet endagsbesök ökade med 20 procent och antalet flerdagsbesök minskade med 3,5 procent under 2014. Det gjorde att andelen endagsbesök ökade från 41 till 46 procent jämfört med 2013. Det var främst länder i Sveriges närhet som visade stora andelar endagsbesök; av de 15 största besöksmarknaderna hade Norge 68 procent, Estland 62 procent, Finland 61 procent och Lettland 52 procent besök som stannade endast en dag. Det var främst endagsbesök från Norge med huvudsyfte shopping som ökade 2014.

Andel ; Share

Utländska besökare i Sverige under 2014; andel fördelat på vistelsetid och de 15 största marknaderna
 EndagsbeökFlerdagsbesök
Norge68,131,9
Estland61,738,3
Finland61,338,7
Lettland51,748,3
Danmark44,855,2
Ryssland34,565,5
Polen30,969,1
USA24,076,0
Spanien19,680,4
Storbritannien16,283,8
Tyskland15,484,6
Italien14,685,4
Frankrike12,287,8
Nederländerna9,290,8
Schweiz4,096,0
Övriga länder14,285,8
Totalt46,153,9

Störst ökning i Stockholm och Övre Norrland

Privatresenärernas besök var mer spridda över landet än affärsresenärernas vilka var koncentrerade till Stockholms län (50 procent), Sydsverige (22 procent) och Västsverige (21 procent). Stockholms län var dock det mest besökta området 2014 med 7,4 miljoner besök totalt även om andelen besök här minskade något; 4 procentenheter för affärsresenärerna och 1 procentenhet för privatresenärerna. Sett till antal ökade Stockholms län med drygt 100 000 besök jämfört med 2013. Västsverige tog emot 5,0 miljoner besök och Sydsverige 4,6 miljonerbesök totalt.

82 procent privatresor

För 16 procent av alla besök var huvudsyftet en affärsresa och för resterande 84 procent var huvudsyftet en privatresa 2014. Andelen privatresor ökade med 2 procentenheter jämfört med 2013. För 32 procent av besökarna var fritidsresa/semester det huvudsakliga syftet och för 22 procent var det shoppingresa. Shoppingresa som huvudsyfte stod för den stora förändringen och ökade med 5 procentenheter under perioden 2013–2014. Av privatresenärerna, liksom affärsresenärerna kom de flesta från de nordiska länderna och Tyskland.

Besökare från Norge, Finland och Ryssland spenderar mest

Den totala genomsnittliga konsumtionen per person och dag ökade med 13,4 procent jämfört med 2013 och uppgick till 1 085 SEK. Sedan mätningens början 2011 har den genomsnittliga konsumtionen per person och dag under besöket ökat varje år. Besökare från Norge spenderade mest per person och dag 2014, följt av besökare Finland och Ryssland.

Ladda ner rapporten IBIS 2014

Ladda ner ppt-bilderna från lunchmötet Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Materialet i rapporten får användas fritt under förutsättning att Tillväxtverket anges som källa.

Kontakt

Martin Daniels
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 39