Tillväxtverket

Mångfalden ökar i näringslivet

Mångfalden i näringslivet ökar och företag som drivs av kvinnor och företagare med utländsk bakgrund anställer i allt snabbare takt. Fler företag drivs i dag av kvinnor och personer med utländsk bakgrund jämfört med år 2004.

Det visar Tillväxtverkets rapport Mångfald i näringslivet.

Innehållet i rapporten baseras på olika undersökningar som Tillväxtverket tar fram. Resultaten visar att fler företag i dag drivs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund. De visar också att antalet anställda vuxit mest i företag där kvinnor är företagsledare eller där företagsledaren har utländsk bakgrund.

Se en kort film som beskriver hur mangfalden i näringslivet ökar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är en större andel kvinnor och personer med utländsk bakgrund som driver företag idag. Det visar statistiken om operativa företagsledare. Kvinnor är dock fortfarande underrepresenterade bland företagarna, medan bilden är mer sammansatt när det gäller personer med utländsk bakgrund. Statistiken om operativa företagsledare visar att personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade bland företagarna, medan statistik från andra källor tyder på att denna grupp är företagare i ungefär samma utsträckning som personer med svensk bakgrund.

Procent

Andel företag 2004 och 2017 fördelat på företagsledarens kön och bakgrund
 Män med svensk bakgrundKvinnor med svensk bakgrundMän med utländsk bakgrundKvinnor med utländsk bakgrund
200464,9 %21,6 %9,6 %3,9 %
201758,1 %23,3 %12,6 %6,0 %

Kvinnor över 30 år som har utländsk bakgrund står för den största ökningen av företagandet

Den grupp där företagandet ökade mest procentuellt sett under perioden 2004–2017 var kvinnor över 30 år med utländsk bakgrund. Där ökade antalet operativa företagsledare från 14 400 till 29 500 personer, vilket är en ökning med 105 procent. Här bör dock beaktas att andelen kvinnor med utländsk bakgrund samtidigt har ökat som andel av befolkningen under den aktuella perioden. 

Män över 30 år med svensk bakgrund är den grupp som är störst bland de operativa företagsledarna. Mellan 2004 och 2017 ökade dock antalet män över 30 år med svensk bakgrund som leder företag bara med 15 procent, från 260 000 till 300 000 personer.

Kvinnor och personer med utländsk bakgrund anställer allt fler

Antalet anställda har relativt sett vuxit mest i företag där kvinnor är företagsledare eller där företagsledaren har utländsk bakgrund. I jämförelse har företag med företagsledare som är män och har svensk bakgrund anställt i betydligt svagare takt mellan 2004 och 2017. Totalt sett är det dock fortfarande så att de företag som drivs av män i genomsnitt har fler anställda än de som drivs av kvinnor, men skillnaden har minskat under perioden. Det är också så att företag som drivs av personer med svensk bakgrund i genomsnitt har fler anställda än företag som drivs av personer med utländsk bakgrund.

Index

Antal anställda 2004–2017 fördelat på företagsledarens kön
 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Män100,099,8102,5106,4106,7102,4105,3108,2108,9108,6107,4109,1109,9112,3
Kvinnor100,0104,9109,1113,5123,8127,0135,1146,1153,1162,3174,9177,7186,1187,5

Stockholm och Värmland sticker ut positivt när det gäller företagandet bland personer med utländsk bakgrund

Andelen av företagarna som har utländsk bakgrund varierar kraftigt mellan olika län. Regioner med en hög andel i befolkningen som har utländsk bakgrund har också generellt sett en högre andel företagare med utländsk bakgrund. I Stockholms och Värmlands län är andelen företagare högre än vad man hade kunnat förvänta sig mot bakgrund av andelen i befolkningen som har utländsk bakgrund, medan förhållandet är det motsatta i Kronobergs och Jönköpings län. När det gäller andelen företagare som är kvinnor och unga (upp till 30 år) är de regionala skillnaderna små.

Utbildningsnivån ökar bland företagsledare

Mellan 2004 och 2017 har utbildningsnivån bland företagarna ökat stadigt. År 2004 hade ungefär 28 procent av företagsledarna en eftergymnasial utbildning. Denna andel hade ökat till 38 procent till 2017. Andelen företagsledare med eftergymnasial utbildning har ökat, oavsett kön, bakgrund eller ålder. Kvinnor är den grupp där störst andel hade eftergymnasial utbildning 2017, nämligen 46 procent. Gapet mellan kvinnor och män har nästan fördubblats under perioden. Det är också något vanligare att företagare med utländsk bakgrund och företagare i åldern 31–54 år har eftergymnasial utbildning.

Kvinnor ser större hinder för att bli företagare

Det finns relativt stora skillnader mellan personer med olika kön, bakgrund och ålder när det gäller vilka hinder man ser för att bli företagare. Generellt ser kvinnor större hinder för att bli företagare än män. Framför allt anser kvinnor i högre utsträckning att eget företagande är för osäkert ekonomiskt och innebär mindre trygghet än en anställning. Personer med utländsk bakgrund lyfter i betydligt större utsträckning än personer med svensk bakgrund fram att det är svårt att få finansiering för att starta ett företag. Denna grupp upplever också i högre grad att det är för många och krångliga regler att följa som företagare och att de inte vet hur de ska gå tillväga för att starta företag. Det finns även vissa skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller vilka hinder man ser för att starta och driva företag. Unga ser generellt inte lika stora hinder. Dock är det en större andel unga som inte vet hur de ska gå tillväga för att starta företag. Medelålders och äldre personer lyfter i större utsträckning fram ekonomisk osäkerhet och mindre trygghet som hinder för att starta företag.

Unga företagare har störst tillväxtvilja

Unga företagsledare är de som har störst tillväxtvilja. Även bland företag med en företagsledare med utländsk bakgrund är det en stor andel som vill att deras företag ska växa. Framför allt är det andelen företag som vill växa genom att anställa som är större i denna grupp. Minst tillväxtvilja har företag som leds av män samt företag som leds av en person med svensk bakgrund. Vi ser också att företagarnas framtidstro i fråga om antalet anställda samvarierar med tillväxtviljan. De grupper som har en större tillväxtvilja har också en mer positiv framtidstro på att man kommer öka antalet anställda. Det gäller till exempel personer med utländsk bakgrund och yngre företagarna (upp till 30 år).

Kontakt

Jan Persson
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9184