Tillväxtverket

Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar

Bara 14 procent av de svenska små och medelstora företagen har deltagit i en offentlig upphandling under de senaste 12 månaderna. Ju större företagen är desto vanligare är det att de deltar i offentliga upphandlingar. Det finns även stora skillnader mellan olika branscher och län.

Det visar resultaten i rapporten Företagens medverkan i offentlig upphandling. Rapporten baseras på undersökningen Företagens villkor verklighet 2014.

Betydligt vanligare att medelstora företag deltar

Bland de medelstora företagen har 45 procent deltagit i en offentlig upphandling under det senaste året, jämfört med 8 procent av soloföretagen. De större företagen lämnar också betydligt fler anbud än de mindre företagen.

Stor skillnad mellan branscher

Skillnaden mellan olika branscher är också stor. I byggbranschen har ungefär vart femte företag deltagit. De branscher som toppar ligger högt både bland mindre och större företag.

Företagen i Kalmar län ligger i topp

Skillnaderna är även stora mellan olika län när det gäller hur stor andel av de små och medelstora företagen som har deltagit i en offentlig upphandling under de senaste 12 månaderna. Kalmar län ligger i topp med 22 procent. Följt av Norrbottens län med 20 procent. I de tre storstadslänen är det en lägre andel företag som medverkat. Lägst av alla län ligger Skåne där endast 9 procent av företagen medverkat.

För komplicerat och tidsödande att delta i offentlig upphandling

Två tredjedelar av de företag som inte har deltagit uppger att offentlig upphandling inte är aktuellt för dem. Därefter är den vanligaste anledningen att det är för komplicerat och tar för mycket tid. Samtidigt finns skillnader mellan olika branscher, till exempel är det vanligare att företag inom information och kommunikation samt utbildning anser att det för komplicerat att delta i offentlig upphandling.

Vad kan göras för att fler småföretag ska delta?

Offentlig upphandling ska ta tillvara konkurrensen på marknaden, främja innovativa lösningar och ta hänsyn till miljön samt sociala och etiska frågor. Ett systematiskt arbete med offentlig upphandling kan lyfta Sverige och främja företagens konkurrenskraft.

För att ta tillvara på konkurrensen och skapa bra förutsättningar för goda affärer är det viktigt att upphandlande myndigheter genomför upphandlingar på ett sätt som gör det möjligt för alla typer av företag att lämna anbud.

Stora upphandlingar kan till exempel delas upp i mindre delar, så att även småföretag kan vara med och lägga anbud. Det gynnar både det offentliga som får tillgång till ett bredare utbud med nya lösningar och företagen som genom tillträde till den offentliga marknaden får incitament att utvecklas och vara innovativa.

Mer information om offentlig upphandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Företagen villkor och verklighet

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84