Tillväxtverket

Ökad internationali­sering bland svenska företag

Fler små och medelstora företag i Sverige verkar på en internationell marknad. Ett av fyra företag är internationaliserade. Men endast tre procent av dessa företag har sin huvudsakliga marknad utanför Europa.

Det visar resultaten i rapporten, Näringslivets internationalisering tar nya vägar. Rapporten baseras på Tillväxtverkets enkätundersökning, Företagens villkor och verklighet 2014.

Totalt 27 procent av de små och medelstora företagen är internationella, denna andel har ökat under den senaste treårsperioden (se diagram nedan). Företag som uppfyller minst ett av följande kriterier räknas som internationella:

  • Export
  • Import
  • Internationell samverkan
  • Tillhör utländsk kedja
  • Verksamhet förlagd i utlandet

Internationella företag har många positiva egenskaper

Internationella företag har en högre tillväxtvilja och starkare framtidstro. De är också mer produktiva och innovativa. Samtidigt upplever dessa företag en ökad konkurrens. Hinder kopplat till internationalisering skiljer sig åt beroende på vilken bransch, företagsstorlek och hur moget företaget är.

De regionala skillnaderna är stora när det gäller små och medelstora företags internationalisering. Störst andel internationella företag finns i sydvästra Sverige och i storstadsregionerna. Storstadskommuner har en högre andel internationella företag, medan skillnaderna mellan tätort och landsbygd är relativt små.

Ladda ner rapporten Näringlivets internationalisering tar nya vägar Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Martin Daniels
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 39