Tillväxtverket

Konkurrens­kraftiga företag

70 procent av de små och medelstora företagen vill växa. Samtidigt upplever dessa företag att det finns stora tillväxthinder som kan hämma deras utveckling.

Undersökningen Företagens villkor och verklighet har genomförts fem gånger sedan 2002. Denna rapport är den första i en serie utifrån 2014 års undersökning.

Nedan kan du ladda ned rapporten samt infografik. Här finns även länkar till tidsserier med de viktigaste resultaten samt regionala resultat. 

Företagens villkor och verklighet Pdf, 1.9 MB.

Resultat per område

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84