Tillväxtverket

Kompetens­försörjning

Trots hög arbetslöshet uppger nästan vart fjärde företag att tillgången till arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt.

Störst är problemet för företag med 10–49 anställda. Bland de företag som försökt rekrytera är det vanligaste hindret att hitta sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet.

Det visar en ny rapport som Tillväxtverket har tagit fram. Resultaten i rapporten kommer från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014.

Ladda ner rapporten: Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Problemet är störst i småföretag med 10-49 anställda

Av de små och medelstora företagen upplever 23 procent att tillgången till lämplig arbetskraft är ett hinder för företagets utveckling och tillväxt. I de större småföretagen med 10-49 anställda är det dock nästan dubbelt så många, 42 procent, som ser kompetensförsörjningen som ett stort

Svårast att hitta sökanden med yrkeserfarenhet

Bland de företag som har försökt rekrytera personal är det största problemet att hitta sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet, tätt följt av att hitta sökande med specifik kompetens eller behörighet. Att hitta sökande som kan tänka sig flytta till orten är ett betydligt mindre problem, men här finns relativt stora regionala skillnader.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84