Tillväxtverket

Kulturföretag mer digitala och exporterar oftare

Företagen i de kulturella och kreativa näringarna är mer inriktade på export, mer digitala och därmed mindre beroende av platsen än andra. Men de möter också hinder.

Det visar Tillväxtverkets rapport Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa. Rapporten baseras på resultat från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 där 10 000 företag har svarat. Vi har nu gjort ett utsnitt av de kulturella och kreativa näringarna.

Sverige har 130 000 kulturella och kreativa företag och de ökar stadigt. De ökar också i hela landet. Tillsammans bidrar de med 3,1 procent av BNP. Utmärkande för denna bransch är soloföretagare, alltså företag med noll anställda.

Rapporten visar att de kulturella och kreativa företagen har unikt starka möjligheter att växa, men också upplever större hinder än andra företag. Kulturföretagen satsar på en större marknad än andra företag. De tänker nationellt och ofta även internationellt. En framgångsfaktor är att de är mer innovativa. Det är också så att kulturföretagen vill växa i högre grad än genomsnittet.

Kulturföretagen är mer digitala än andra företag

Företagen i de kulturella och kreativa näringarna är också mer digitala. Det digitala försprånget märks särskilt när det gäller företagens produktion och försäljning.

Vanligare att kulturföretagen exporterar

I de kulturella och kreativa näringarna är det en dubbelt så stor andel företag som exporterar, jämfört med i näringslivet som helhet. Andelen kulturföretag som exporterar är 31 procent.

Företagen i de kulturella och kreativa näringarna upplever hinder för internationalisering i större utsträckning än genomsnittet. Kulturföretagarna uppger också andra hinder för sin tillväxt. Framför allt har bristen på tid för sin kärnverksamhet ökat tydligt sedan förra gången vi gjorde undersökningen, 2014.

Tillväxtverkets rekommendationer

Med den kunskap som rapporten ger, lägger Tillväxtverket fram några rekommendationer, både till regionerna och till regering och riksdag. En rekommendation är att skapa ett stöd som gör det lättare för denna bransch att hitta nya försäljningskanaler internationellt och öka sin export.

Se filmern De kulturella och kreativa näringarna växer i hela landet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Therese Wallqvister
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6627