Tillväxtverket

Finansiering större hinder i företag som vill växa

De flesta små och medelstora företag som söker finansiering får sin ansökan beviljad. Däremot ser vi att företag som har tillväxtambitioner och innovativa företag ser finansiering som ett större hinder för tillväxt och utveckling än andra företag.

Det visar resultaten i rapporten i en ny rapport från Tillväxtverket om företagens finansiering. Rapporten baseras på undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 som omfattar      
10 000 små och medelstora företag.

Ladda ner rapporten Finansiering i svenska företag

De flesta företag som söker finansiering blir beviljade

Bland de företag som söker finansiering blir de flesta också beviljade. Vi ser att vissa grupper söker finansiering i högre grad än andra. Det gäller exempelvis medelstora företag, nystartade företag, företag som leds av en person med utländsk bakgrund och företag i Norrland.

Expansiva och innovativa företag ser finansiering som ett större tillväxthinder

Generellt ses inte finansiering som ett stort hinder. Det finns dock vissa specifika grupper av företag som i högre grad ser finansiering som ett hinder för tillväxt och utveckling. Bland annat kan vi se att företag som har tillväxtambitioner och innovativa företag, ser finansiering som ett större hinder än andra företag

Av de företag som vill växa både när det gäller omsättning och antal anställda är det nästan 20 procent som ser till tillgång till lån och krediter som ett stort hinder för tillväxt jämfört med bara 5 procent av de företag som inte vill växa.

Vissa branscher ser finansiering som ett större hinder

Vissa branscher upplever tillgången till lån och krediter som ett större tillväxthinder än andra branscher. Det gäller främst Energi, vatten och el samt Tillverkning och utvinning. Lägst andel företag som ser tillgång till lån och krediter återfinns inom Vård och omsorg samt Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Kontakt

Olof Dunsö
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-6819214