Tillväxtverket
Två kvinnor som arbetar tillsammans.

Operativa företagsledare

Nu kan du själv ta fram statistik om Sveriges företagsledare i en databas som Tillväxtverket har tagit fram. Statistiken om företagens operativa företagsledare finns ner på kommunnivå.

Du kan enkelt ta fram statistik uppdelat på kön, ålder och bakgrund. Data finns från 2004 till 2020. Operativ företagsledare är den person som sköter företagets löpande förvaltning.

Gå till databasen om operativa företagsledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrig statistik som inte finns med i databasen Excel, 38.5 kB, öppnas i nytt fönster.

SCB:s dokumentation om statistiken Pdf, 145.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om statistiken

Statistiken om operativa företagsledare är en skräddarsydd sammansättning av registerdata som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB:s) entreprenörskapsdatabas. Tillväxtverket har samlat statistik i en databas för åren 2004-2020. Denna statistik är rent kvantitativ i jämförelse med Tillväxtverkets enkätundersökningar, Företagens villkor och verklighet samt Entreprenörskapsbarometern, som kvalitativt fångar attityder och uppfattningar.

Kontakt

Olle Grünewald
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9472

Tor Desax
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 0750