Tillväxtverket
Två personer jobbar vid sina datorer

Ekonomiska läget

Kvartalsvis statistik över produktionsindikatorer och omsättning för regioner och branscher.

Tillväxtverket har för avsikt att för varje kvartal följa upp den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner och näringsliv, med en särskild fördjupning om besöksnäringen. Här presenteras statistik över löneinkomster och uppskattad produktion per region samt företagens omsättning per bransch. Nedan finns en länk till den första webbartikeln. Denna kommer sedan att följas av nya artiklar varje kvartal. 

Webbartikel om Ekonomiska läget sommaren 2021