Tillväxtverket

Turismens omsättning

De direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige mäts i ett nationellt turistsatellitkonto (TSA). Det mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.

I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna. Nedan hittar du de senaste siffrorna om turismens omsättning.

Turismens årsbokslut 2019

Under 2019 ökade turismkonsumtionen med 0,7 procent från föregående år. Utländska turisters konsumtion minskade under samma period med 2,5 procent och stod för 33 procent av den totala konsumtionen.

Läs mer om Turismens årsbokslut 2019

Kontakt

Fredrik Junkka
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 52