Tillväxtverket

Turismens omsättning - TSA

De direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige mäts i ett nationellt turistsatellitkonto (TSA). Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.

I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna. Nedan hittar du de senaste siffrorna om turismens omsättning som också publiceras i Tillväxtverkets rapport Fakta om svensk turism.

Turismens årsbokslut 2015

I Sverige ökade turismens totala omsättning med 18,5 miljarder eller 7 procent till 281 miljarder kronor under 2015

Turismens årsbokslut 2015

Kontakt