Tillväxtverket

Turismens omsättning - TSA

De direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige mäts i ett nationellt turistsatellitkonto (TSA). Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.

I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna. Nedan hittar du de senaste siffrorna om turismens omsättning som också publiceras i Tillväxtverkets rapport Fakta om svensk turism.

Turismens årsbokslut 2018

Turismen fortsätter att växa i Sverige. I fjol ökade omsättningen med 6 procent till 337 miljarder kronor. Turismen bidrog också med 3000 nya jobb.

Läs mer om Turismens årsbokslut 2018

Kontakt

Martin Daniels
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 39

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 7702Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.