Tillväxtverket

Svenskars resande

Tillväxtverket förbereder ett uppdrag till SCB att från och med år 2017 årligen göra en undersökning om befolkningens turismresor i Sverige och utomlands. Mer information om undersökningens omfattning och innehåll kommer i januari.

Tillväxtverket har det nationella ansvaret för att ta fram statistik om turismresandet som den svenska befolkningen gör inom Sverige och  utomlands. Statistiken sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Tillväxtverket har ett utgående avtal med HUI för perioden 2014-2016 om att leverera statistik om turismresande i Sverige och utomlands. Parallellt med HUI:s undersökning av turismresandet testas en ny undersökning av SCB under hela 2016, som kommer att publiceras under 2017. Tillväxtverket förberder ett uppdrag till SCB att från och med 2017 årligen göra en undersökning om befolkningens turismresor i Sverige och utomlands (både endagsresor och övernattningsresor).

Resultaten presenteras våren 2018

Planeringen för den nya undersökningen pågår under december och januari för att kunna skickas ut i början av februari 2017. Resultaten från den nya undersökningen kommer att publiceras årsvis i SCB:s databaser från och med våren 2018. Tillväxtverket ser just nu över frågeformulär, urvalsstorlekar och möjligheten att kunna beställa statistik utöver det som kommer att redovisas i statistikdatabasen. Mer information om undersökningens omfattning och innehåll kommer i januari.

Kontakt

Martin Daniels

Telefon: 08-681 66 39