Tillväxtverket

Internationell statistik

Statistik samt rapporter om turism finns bland annat hos följande organisationer.

Eurostat

Eurostat är EU:s statistikkontor och publicerar europeisk statistik och indikatorer så att man kan jämföra olika länder och regioner. Statistik för medlemsländerna avseende kapacitet och beläggning på turistanläggningar samt turistresor finns i en databas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om turismstatistik på Eurostats hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OECD

OECD analyserar och övervakar policyer och förändringar som påverkar utvecklingen av inhemsk och internationell turism. OECD publicerar rapporter som tar upp trender, policyer, innovation, hållbarhet, kompetens och statistik. Statistiken återfinns i en databas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vartannat år publicerar OECD rapporten ”Tourism Trends and Policies” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rapporten analyserar viktiga politiska och styrande reformer inom turism samt innehåller en benchmarking för hur länder stödjer konkurrenskraft, innovation och tillväxt inom turism.

Läs mer om turismstatistik på OECD:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Världsturismorganisationen (UNWTO)

För att ge länder en bättre förståelse av turismens effekter och utveckling samlar Världsturismorganisationen (UNWTO) in turismstatistik från länder och territorier runt om i världen i en databas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som används för att producera två viktiga publikationer varje år: Compendium of Tourism Statistics och Yearbook of Tourism Statistics. Tillsammans utgör dessa den mest omfattande tillgängliga statistiken om turistsektorn internationellt.

Läs mer om turismstatistik på UNWTO:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.