Tillväxtverket

Statistik­databasen

Sedan maj 2013 finns inkvarteringsstatistiken tillgänglig via en databas. Statistikdatabasen är tillgänglig utan kostnad och nås via länken nedan.

Vid uttag ur Statistikdatabasen skapas tabeller utifrån de val som användaren gör, till exempel marknad/land och tidsintervall.

Resultatet presenteras i form av en flexibel tabell som kan sorteras och vändas. Uttagen från statistikdatabasen kan även laddas ned i olika format för fortsatt bearbetning och analys av statistiken.

Uttag av data på lokal/kommunal nivå kan på grund av sekretessbestämmelserna inte göras i Statistikdatabasen. Beställning av data på denna nivå kan göras direkt hos SCB, se nedan.

Ange källa vid publicering

Vid publicering av inkvarteringsdata hämtade från SCB och Statistikdatabasen ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa.

Länk till Statistikdatabasen

Under rubriken "Gör dina egna tabeller i Statistikdatabasen" går det att välja uttag av årsdata, med slutlig statistik eller månadsdata, med preliminär statistik.

Statistikdatabasen - länk till SCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Martin Daniels
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 681 66 39