Tillväxtverket

Inkommande besökare - IBIS

För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en gränsundersökning som löpande samlar information om inkommande besökare i Sverige. Undersökningen kallas IBIS.

Den inkommande turismen har stor betydelse för både svensk besöksnäring och landet som helhet. För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en nationell gränsundersökning, IBIS (Inkommande Besökare i Sverige), som löpande samlar information om utländska besök i Sverige. Den senaste undersökningen genomfördes under åren 2011-2014.

Undersökningen sker i form av personliga intervjuer av utländska besökare vid utresetillfället på Sveriges mest frekventa gränspassager det vill säga flygplatser, färjehamnar, vägövergångar, tåg etc.

Läs mer om genomförandet av IBIS i Tillväxtverkets tidning Tempo Tema Besöksnäring.PDF 

Resultat från IBIS-undersökningarna 2011-2014

Utländska besök 2014

Utländska besökares aktiviteter i Sverige

Kontakt

Martin Daniels
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 681 66 39