Tillväxtverket

Gränsundersök­ning - IBIS

För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en gränsundersökning som löpande samlar information om inkommande besökare i Sverige. Undersökningen kallas IBIS.

Den inkommande turismen har stor betydelse för både svensk besöksnäring och landet som helhet. För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en nationell gränsundersökning, IBIS (Inkommande Besökare i Sverige), som löpande samlar information om utländska besök i Sverige.

Undersökningen sker i form av personliga intervjuer av inkommande besökare vid utresetillfället på Sveriges mest frekventa gränspassager det vill säga flygplatser, färjehamnar, vägövergångar, tåg etc.

Läs mer om genomförandet av IBIS i Tillväxtverkets tidning Tempo Tema Besöksnäring.PDF 

Resultat från senaste IBIS-undersökningen 2014

Utländska besök 2014

Utländska besökares aktiviteter i Sverige

Trenden 2011-2014

 • Volymen utländska besök under perioden 2011-2014 är ca 19,5  miljoner, ökning med 6,1 procent under 2014 (oförändrat jfr 2012 och + 3 procent jfr 2011).
 • Vistelsetiden i Sverige hade förhållandet ca 40/60 endagsbesök/flerdagsbesök under perioden 2011-2014.
 • Syftet med resan till Sverige hade förhållandet ca 85/15 privatresenär/affärsresenär under perioden 2011-2014.
 • Shopping, Restaurang/utemåltider samt sightseeing var de tre vanligaste aktiviteterna under 2011-2014
 • 47 procent av endagsbesökarna hade shopping som huvudsyfte med resan 2011-2014
 • Grannländerna Norge, Finland, Danmark stod för ca 65 procent av den totala inkommande turismen under perioden 2011-2014.
 • Vanligaste boendeformen var hotell/pensionat och släktingar/vänner under perioden 2011-2014.
 • Norska och ryska turister spenderade mest per person/dag under besöket i Sverige under 2011-2014.
 • Turister från Tyskland är våra mest frekventa besökare utanför de nordiska länderna under 2011-2014.
 • Utanför Europa är USA störst med ca 0,5 miljoner besök varje år bland de 15 största besöksmarknaderna.
 • Drygt 90 procent av de utländska besökarna är nöjda med sitt besök under perioden 2011-2014.
 • Antalet flygresor ökade mellan 2011-2014.
 • Storstadsregionerna lockade flest besökare och Stockholms län hade största antalet besök drygt 7 miljoner under perioden 2011-2014.

Kontakt

Martin Daniels

Telefon: 08-681 66 39