Tillväxtverket

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020

Förutsättningarna för regional tillväxt skiljer sig åt i landet. Långsiktiga trender i den regionala demografin, möjligheter till utbildning samt tillgång till infrastruktur, service och marknader är några av de bestämmande faktorer företag påverkas av.

I Tillväxtverkets rapport Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020 visas hur invandring och omflyttningar i landet påverkar befolkningsunderlaget samt åldersstrukturen. Situationen har förbättrats något, men skillnaderna kvarstår mellan de minsta och största FA-regionerna och med det även möjligheter att försörja företagen och näringslivet med arbetskraft.

Unga kvinnor och män flyttar för att utbilda sig. Ibland redan när de börjar på gymnasiet och ännu oftare när de startar studier på kvalificerade yrkes- och högskoleutbildningar. Visserligen ökar befolkningens utbildningsnivå i alla delar av landet, men snabbast ökade den i storstadsregionerna och övriga större städer med högskolor. Skillnaderna mellan FA-regionerna tilltar, vilket indikerar att spridningseffekter bortom högskoleregioner ofta är små.

Kvinnor har en högre utbildningsnivå även i företagssektorn

Sådana olikheter i humankapitalet regionalt avspeglas också hos personer som leder företag. Utanför storstadsregioner är det gymnasieutbildning som dominerar som högsta utbildning hos företagsledare. Kvinnor utgör bara en tredjedel av samtliga företagare, men de har i alla typer av FA-regioner i genomsnitt en högre utbildningsnivå. I diagrammet nedan visas det genomsnittliga antal utbildningsår i företagssektorn efter regiontyper och uppdelat på kön. Flera kvinnor som företagare borde således kunna stärka den entreprenöriella kvalitén regionalt.

Andel i procent

Genomsnittligt antal utbildningsår i företagssektorn år 2018, efter regiontyp
 StorstadsregionerTäta blandade regionerGlesa blandade regionerTätortsnära landsbygdsreg.Glesa landsbygdsregionerMycket glesa landsbygdsreg.
Män12,411,911,711,611,311,2
Kvinnor13,212,812,612,712,312,2

Entreprenörer och nystartade företag är också viktiga för att främja en gynnsam strukturomvandling. Att utveckla nya, specialiserade verksamheter är också nödvändigt för att öka konkurrenskraften och sysselsättningen. Enligt Tillväxtverkets beräkningar finns specialiserade verksamheter i alla delar av landet. Den lokala dominansen av sådana branscher sammankopplad med sämre kvalitet på humankapitalet hos de anställda kan medföra sårbarhet vid snabba omvärldsförändringar.

Anpassningsförmåga är också en viktig styrka av företag och näringslivet. Utifrån ett sådant perspektiv sammanfattas i rapporten också det regionala läget utifrån hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Kontakt

Wolfgang Pichler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 72