Tillväxtverket

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018

Vad som leder till regional tillväxt skiljer sig åt i landet. Goda omvärldsrelationer, unika tillgångar och täthet är några framgångsfaktorer.

Det visar Tillväxtverkets rapport Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018.

Ladda ned rapporten Tillstånd och trender för regional Tillväxt 2018

Sverige som land har länge haft en god ekonomisk utveckling. I landets regioner är dock bilden mer splittrad. Inkomstskillnaderna mellan regionerna ökar och det drabbar främst landsbygdskommuner. Men även i storstadsregioner finns det flera kommuner med hög andel låga inkomster.

Unika tillgångar och täthet stärker regioner

Regioner som står högt på tillväxtlistan är storstadsregioner och några större regioner. Där finns också kommuner som Kiruna, Gällivare eller Älmhult. Ofta är det kommuner med unika tillgångar i kombination med gynnsamma omständigheter som gör att platser, städer och regioner når framgång. Dessa förutsättningar är inte lätta för andra att kopiera. Ekonomisk framgång beror också på regionens storlek och täthet.

Stora skillnader i arbetsproduktivitet mellan olika regiontyper

Konkurrenskraftiga företag kännetecknas av hög lönsamhet vilket i generella termer kan sammanfattas i begreppet produktivitet. Som mått på arbetsproduktivitet kan man använda måttet lönesumma per sysselsatt inom företagssektorn. Skillnaderna i arbetsproduktivitet är stora mellan olika regioner. År 2016 hade företagen i Sverige en genomsnittlig arbetsproduktivitet på 348 000 kronor per sysselsatt. Sysselsatta i storstadsregionerna genererar i genomsnitt 116 000 kronor mer per år genom högre arbetsproduktivitet än sysselsatta i mycket avlägset belägna landsbygdsregioner (se diagram).

Kontakt

Wolfgang Pichler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 72