Tillväxtverket

Stockholm - snabb befolknings­ökning

Befolkningen i Stockholms län fortsätter att växa kraftigt. Sedan år 2000 har befolkningen i länet ökat med drygt 400 000 personer. Trots det har länet bland den lägsta arbetslösheten och den högsta sysselsättningsgraden av alla län.

Stockholms län ligger i topp i Sverige både vad gäller lönesumma och BRP per sysselsatt. Attityderna till företagande är också klart mer positiva i Stockholms län än rikssnittet. Tillväxtviljan i småföretagen ligger ungefär på genomsnittet för hela landet. Tillgång till lån och krediter anges i något större utsträckning som stort tillväxthinder i Stockholms län än rikssnittet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Stockholm

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - Stockholm PDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84