Tillväxtverket

Skåne - många småföretag exporterar

I Skåne är det nästan vart femte småföretag som exporterar, vilket är klart mer än rikssnittet. Samtidigt upplevs konkurrensen från såväl svenska som utländska företag som hårdare än för svenska småföretag i allmänhet. Befolkningen i Skåne har ökat med 15 procent sedan år 2000.

Skåne är fortfarande ett av de län i landet som har högst arbetslöshet. Arbetslösheten minskade doch något mellan 2014 och 2015. Såväl ungdoms- som långtidsarbetslösheten ligger över rikssnittet.

Tillväxtviljan i småföretagen ligger ungefär på genomsnittet för Sverige, men det är något färre småföretag i Skåne som tror att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt. Lagar och myndighetsregler ses av fler skånska småföretag som ett stort tillväxthinder än i landet i stort.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Skåne

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - SkånePDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84