Tillväxtverket

Utbildning i Raps

Tillväxtverket erbjuder i samverkan våra samarbetspartners en introduktionsutbildning i Raps databas och prognossystem. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till personer som arbetar på organisationer eller myndigheter som har licens till systemet.

Efter att ha fullföljt utbildningen ska deltagarna ha tillägnat sig kunskap om funktion och innehåll i databasen RIS samt fått en grundläggande förståelse för hur Raps prognosmodell är uppbyggd och hur den kan användas. Utbildningen innehåller praktiska moment där deltagarna får lära sig hur man kan kalibrera och göra en befolkningsprognos med hjälp av Raps prognosmodell.

Grundkursen i Raps erbjuds vanligtvis en gång om året. Kursen genomförs vid två separata tillfällen där varje tillfälle är två dagar. Datum för kursen kan variera mellan år och styrs främst av efterfrågan.

Kontakt

Om du har några frågor om Raps grundkurs eller vill anmäla dig, kontakta:

raps@tillvaxtverket.se