Tillväxtverket

Teori och modeller

Här hittar du bland annat en teoriöversikt som handlar om modellsystemets teoretiska grunder. På sidan finns även modellbeskrivningar och tekniska specifikationer av modellerna i Raps.