Tillväxtverket

Guide Internet Explorer

Här kan du se vilka inställningar som kan behöva göras i Internet Explorer för att Raps- RIS ska fungera.

Klicka på ”kugghjulet”, välj ”Internet Options” .

Guide inställningar Internet Explorer.

Välj fliken Privacy och klicka på ”Sites”

Guide Internet Explorer

Skriv in ”https://www.h6.scb.se” och tryck på Allow.

Guide Internet Explorer

Klicka OK, och OK igen. Starta om Internet Explorer.