Tillväxtverket

Rapporter

På denna sida visas ett urval av rapporter som tagits fram med hjälp av Raps modellsystem.

Tillväxtverket Regionala effekter i Sverige av kriget i Ukraina - En Rapsanalys av den regionalekonomiska utvecklingen på kort sikt Pdf, 512.2 kB, öppnas i nytt fönster., 2022

Tillväxtverket Coronas konsekvenser för regionerna, Öppnas i nytt fönster. 2020

Tillväxtverket Regionala effekter av framtidens elbrist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2020

Region Skåne Skåne 2022 Ekonomi och sysselsättning Pdf, 424 kB, öppnas i nytt fönster., 2014

Tillväxtverket Etableringen av Facebooks europeiska datacenter i Sverige och Luleå Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster., 2014

Tillväxtanalys Regional prognos av utveckling och tillväxt i Sveriges län utifrån ett EU2020-perspektiv Pdf, 607.9 kB., 2013

Tillväxtanalys Analys av den ekonomiska utvecklingen i landets lokala arbetsmarknadsregioner 2008-2011 Pdf, 147.6 kB, öppnas i nytt fönster., 2010

Tillväxtanalys  Regionernas arbetskraftsförsörjning, en analys av nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster., 2010

Länsstyrelsen i Västmanlands län Befolkning i Västmanlands län 2015. Prognoser för länets kommuner 2009-2030 Pdf, 535.6 kB, öppnas i nytt fönster., 2009

NUTEK  Fordonsindustrin i nationell och regional belysning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster., 2009

Tillväxtanalys Hur kan lågkonjunkturens regionala verkningar modelleras med Raps? Pdf, 903.9 kB, öppnas i nytt fönster., 2009

ITPS Regionernas tillstånd Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster., 2009