Tillväxtverket

Konferensmaterial

Tillväxtverket genomför ett seminarietillfälle varje år kopplat till Raps.

På Raps-dagarna presenteras vanligtvis intressanta undersökningar och studier som är genomförda av eller nära kopplat Raps. Syftet är samtidigt att de som använder verktyget ska kunna träffas, utbyta erfarenheter och ha möjlighet att ge förslag på förbättringar till  Tillväxtverket.

Rapsdagen 2022

Välkommen till Rapsdagen 2022 Pdf, 612.1 kB.

Nyheter i modellsystemet Pdf, 233.2 kB.

Nyheter i Raps RIS Pdf, 299.2 kB.

Raps Modellsystem Pdf, 773.6 kB.

MRIO Pdf, 409.1 kB.

Rapsdagen 2019

Program för Rapsdagen 2019 Pdf, 131.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentationer från Rapsdagen 2019

Inledning

Nyheter i Rapsdatabasen Powerpoint, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Nyheter i modellsystemet Powerpoint, 390.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Nya länsvisa prognoser för Tillväxtverket/Trafikverket Powerpoint, 759.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Grupparbete Powerpoint, 597.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation av förslag på tabellpaket Pdf, 200.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på analystillämpning från användare av Raps Powerpoint, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Rapsdagen 2018

Program för Rapsdagen 2018 Pdf, 691.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentationer från Rapsdagen 2018

Välkomna! Pdf, 121.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Facebooketablering Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupningspass i modellen Pdf, 537.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Integrationsdatabas Pdf, 449.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kompetensförsörjning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Presentation av Panda Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Raps modellmiljö Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster.

Regionala förutsättningar med utsläppsrestriktion Pdf, 898.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad har hänt i Raps sedan användardagarna 2016? Pdf, 664.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapsdagarna 2016

Presentationer från Rapsdagen 2016

Jämtlandsstråket Powerpoint, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan vi mäta effekter besökares konsumtion med hjälp av Raps? Anders Wigren, Kontigo Powerpoint, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lycka i Västra Götaland – Kan ett samhälle med mer fokus på lycka öka ett samhälles välbefinnande? Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen Powerpoint, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsprognoser i Raps, Peter Almström, WSP Analys & Strategi Powerpoint, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

OECD, Regions at a glance - Highligts, Gonnard Eric, OECD Powerpoint, 5.6 MB.

SNI 2007, LU 2015, Raps 5.0, Christer Anderstig, WSP Powerpoint, 501.3 kB, öppnas i nytt fönster.