Tillväxtverket

Konferensmaterial

Tillväxtverket genomför ett seminarietillfälle varje år kopplat till Raps.

På Raps-dagarna presenteras vanligtvis intressanta undersökningar och studier som är genomförda av eller nära kopplat Raps. Syftet är samtidigt att de som använder verktyget ska kunna träffas, utbyta erfarenheter och ha möjlighet att ge förslag på förbättringar till  Tillväxtverket.

Rapsdagen 2018

Program för Rapsdagen 2018PDF

Rapsdagarna 2016

JämtlandsstråketPowerpoint

Kan vi mäta effekter besökares konsumtion med hjälp av Raps? Anders Wigren, KontigoPowerpoint

Lycka i Västra Götaland – Kan ett samhälle med mer fokus på lycka öka ett samhälles välbefinnande? Tomas Ekberg, Västra GötalandsregionenPowerpoint

Migrationsprognoser i Raps, Peter Almström, WSP Analys & StrategiPowerpoint

OECD, Regions at a glance - Highligts, Gonnard Eric, OECDPowerpoint

SNI 2007, LU 2015, Raps 5.0, Christer Anderstig, WSPPowerpoint