Tillväxtverket

Första träffen i workshopserie

Den 21 oktober kl. 10.00-11.30 sker den första träffen i en workshopserie i Teams. Under hösten kommer vi få följa region Dalarnas arbete med att analysera Northvolts etablering i Borlänge. Analysen har ett särskilt fokus på kompetensförsörjning.

Temat på den första träffen är grundkalibreringar. Förutom en introduktion till Northvolt studien kommer vi diskutera hur man går till väga för att göra en första kalibrering, vilka antaganden bör man tänka på och vilka problem kan uppstå?

Workshopserien är ett tillfälle att fördjupa sina kunskaper i Raps, men också ett forum för att dela med sig och lära sig av andra rapsanvändare som arbetar med liknande frågor.

Om ni är intresserade att delta och inte fått en inbjudan än, skicka er anmälan till raps@tillvaxtverket.se

Varmt välkomna!