Tillväxtverket

Raps communityträff 2 och workshopserie

Tillväxtverket vill härmed bjuda in användare till vår andra träff för myndighetens Raps community och en workshopserie. Vår övergripande ambition med denna community är att detta ska bli ett forum för nätverkade och erfarenhetsutbyten, där frågor kring användning av progamet kan lyftas, samt där modellresultat kan presenteras och diskuteras med andra användare.

På denna träff kommer Linn Karlsson och Elias Olofsson från Tillväxtverket berätta om den rapsstudie som genomfördes under våren 2022 i kölvattnet av den ryska invasionen av Ukraina. I analysen undersöktes de regionalekonomiska effekterna av ett ökat mottagande av skyddsbehövande ukrainska medborgare. På träffen kommer vi diskutera vilka parameteralternativ vi justerat, vilken inputdata vi förlitat oss på, samt presentera och diskutera resultaten.

Vi hoppas alla Raps användare kommer finna denna presentation intressant och inspirerande för deras egna framtida analyser.

När: fredag den 30 september mellan klockan 10:00 och 11:30 via Teams, där vi har avsatt extra tid för diskussion och frågor, både gällande presentationen samt generellt om modellen. Skicka en anmälan till Raps@tillvaxtverket.se.


Workshop-serie i höst

Under hösten kommer Region Dalarna studera etableringen av Northvolt i Borlänge med hjälp av Raps, med ett särskilt fokus på kompetensförsörjning.

Tillväxtverket vill därmed bjuda in intresserade rapsanvändare till en serie workshops (via Teams) där vi får följa arbetet och även diskutera Raps ur ett användarperspektiv. Exempelvis, hur kan Raps användas för att studera liknande frågor? Hur går man tillväga och hur utformar man en sådan studie? Vilka antaganden bör ligga till grund för studien och vilka problem och utmaningar kan uppstå?

Workshop serien är ett tillfälle att fördjupa kunskaperna i Raps men också ett forum för att dela med sig och lära sig av andra rapsanvändare som arbetar med liknande frågor.

När: Inga datum är bokade. Anmäl gärna ert intresse för att bli uppskrivna på mejllistan och få en inbjudan när datum för träffarna är bestämda. Skicka en anmälan till Raps@tillvaxtverket.se.