Tillväxtverket

Raps community

Digital träff 2 Juni! Anmälan via mail

Tillväxtverket vill härmed bjuda in användare till vår första träff med myndighetens nya Raps community. För användare, av användare.

Vår ambition är att detta ska bli ett forum för nätverkade och erfarenhetsutbyten, där frågor kring användning av systemet kan lyftas, samt där modellresultat kan presenteras och diskuteras med andra användare.

På vårt första möte kommer Anders Axelsson och Tobias Fagerberg berätta hur Region Skåne använder modellen. Regionen har under en lång tid arbetat med kompetensförhöjande åtgärder i Raps. Anders och Tobias kommer bland annat presentera vilka typer av analyser regionen genomför, hur dessa används i verksamheten, samt hur det kommer sig att Region Skåne investerat i att utbilda personal i modellen.

Vi hoppas alla Raps användare kommer finna denna presentation intressant och inspirerande för deras egna framtida modellarbeten.

Träffen sker torsdagen 2:a juni kl 14:00, digitalt via Teams. Mötet är beräknat att pågå i 60 minuter, men kan förlängas något beroende på mängden frågor från åhörare. Anmäl ditt deltagande senast den 31:a maj genom att mejla raps@tillvaxtverket.se. Anmälda deltagare kommer erhålla en länk till träffen.

Detta är det första av flera regelbundna träffar som Tillväxtverket ämnar genomföra.

Varmt välkommen!