Tillväxtverket

Rapsdagen 2020

Rapsdagen kommer äga rum 10 mars 2020 i Visby. Detta är i anslutning till RegLabs årskonferens och anmälningar till Rapsdagen görs via länk som kommit till användare av Raps via mail.

Program

09.30 – 10.00 Inskrivning och fika

 • 10.00 Välkomna och inledande ord inklusive förvaltningsplanen 2020.
  Tillväxtverket hälsar alla välkomna.
 • 10.20 Nyheter i Raps modellsystem och Raps RIS
  WSP och SCB presenterar nyheter i de respektive systemen.
 • 11.00 Raps Modellsystem - hur är det uppbyggt och hur fungerar det?
  En presentation av modellsystemets uppbyggnad och vad som är möjligt att göra i modellsystemet.
 • 11.30 Långtidsutredningen 2019 - regionalisering av prognoser med modellsystemet
  WSP presenterar det arbete som gjorts till långtidsutredningen 2019.

12.00 – 13.00 Lunch

 • 13.00 Modulen arbetsmarknad
  En teoretisk översikt av modulen Arbetsmarknad i Raps modellsystem.
 • 13.40 Raps modellsystem ur ett datatekniskt perspektiv.
  Vad har hänt under de senaste åren gällande Raps
 • 14.00 Fika
 • 15.30 Valbara arbetspass.
  Här väljer du ett pass som du vill gå på i anmälan.
  • Grunderna i prognosverktyget och kalibrering av befolkningsprognoser - Hur du lägger upp ett nytt projekt samt kör och kalibrerar en enregional befolkningsprognos. - Nybörjarnivå.
  • Arbetsmarknadsmodulen med fokus på aktiviteter - Hur Raps kan användas för att prognostisera effekter av en förändring i den lokala arbetsmarknaden, t ex en nedläggning eller nyetablering av en större arbetsplats. - För dig som kan grunderna i modellsystemet.
  • Speciella tillämpningar för avancerade analyser - Hur du kalibrerar sysselsättning på branschnivå genom förändrad produktivitetsutveckling, hur du beräknar exogena kommunala nettokostnader genom åldersspecifika styckkostnader, samt hur du genomför en kontrafaktisk analys - Avancerad nivå.
  • Excelkurs i Rapsrelaterade handgrepp - lär dig funktioner såsom Leta Rad och att göra pivottabeller, vilket du har nytta av både i prognosarbete och i andra sammanhang.
 • 16.30 Avslutning

Anmälan

Anmäl dig till Rapsdagen via länken i mailet som alla användare av Raps fått.

Om du inte fått mailet så skicka mail till Raps och be om ny anmälningslänk.