Tillväxtverket

Raps grundutbildning

Nästa grundutbildning i Raps är planerad till 5-6 och 19-20 september 2018. För att utbildningen ska genomföras behöver 8 stycken deltagare anmäla sig. Max antal är 12. Intresseanmälan sker genom att mail skickas till Raps@tillvaxtverket.se. Klicka för mer information.

En intresseanmälan är ej bindande. Vi kommer dock fylla på platserna utifrån intresseanmälningarna i första hand och efter den ordning som intresseanmälan inkommit till Tillväxtverket (Raps@tillvaxtverket.se).

Mer information kommer under våren och sommaren 2018.