Tillväxtverket

Flerregionala referensscenarion

Här presenteras de scenarion vi har möjlighet att dela till våra användare i modellsystemet och dokumentation till dessa scenarion.

Vi har två flerregionala scenarion som kan delas till våra användare av modellsystemet.

För att få scenariot delat till din användare så måste du kontakta Raps med information om ditt användarnamn, och vilket scenario du vill ha tillgång till.

Information till dig som beställer ett scenario Pdf, 562.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Basscenario LU-19

Flerregionalt scenario som togs fram till Finansdepartementets Långtidsutredning 2019.

Dokumentation till Basscenario LU-19 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Tabellpaket till Basscenario LU-19 Zip, 27.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Referensscenario KI-18

Scenario "KI-18" baseras på nationella förutsättningar enligt Konjunkturinstitutets referensscenario från September 2018.

Dokumentation till Referensscenariot KI-18. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tabellpaket till Referensscenario KI-18. Zip, 22.1 MB, öppnas i nytt fönster.