Tillväxtverket

Definitioner och datakällor

På denna sida hittar du definitioner, datakällor och datum för uppdateringar av statistiken i Raps-RIS. Här beskrivs även modellsystemets parametrar och statistikvariarbler.

Relaterad information

Uppdateringskalendern