Tillväxtverket

Uppdateringar

Här hittar du en kalender över när vi gör uppdateringar av statistiken i Raps. Kalendern visar även för vilka år och regionala nivåer det finns statistik.


 Uppdateringar av statistik i Raps

Statistik

Regional nivå

År

Uppdatering

Befolkningsstatistik
Folkmängd och utländska medborgare efter kön, ålder och civilstånd

K, L, FA, R

1968-

februari

Folkmängd efter födelseland, utbildning, ålder och kön

K, L, FA, R

1990-

juni

Levande födda efter kön och moderns ålder

K, L, FA, R

1974-

februari

Döda efter kön och ålder

K, L, FA, R

1974-

februari

Flyttningar efter kön och ålder

K, L, FA, R

1968-

februari

In- och utflyttade

K, L, FA, R

1968-

februari

Flyttningsöverskott

K, L, FA, R

1968-

februari

Inrikes in- och utflyttade

K, L, FA, R

1968-

februari

Inrikes flyttningsöverskott 

K, L, FA, R

1968-

februari

Immi- och emigranter

K, L, FA, R

1968-

februari

Immigrantöverskott

K, L, FA, R

1968-

februari

Riktade in- och utflyttningar

K, L, FA

1995-

februari

Inrikes in- och utflyttade efter födelseland och utbildning, regional indelning 1 jan. 1996

K

1991-

juni

Arbetsmarknad
Andel förvärvsarbetande 16+ år efter kön och ålder

K, L, FA

1985-

februari

Befolkning 16+ år efter kön och ålder

K, L, FA

1985-

februari

Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning efter kön, ålder och bransch (grov)

K, L, FA

1985-

februari

Förvärvsarbetande efter kön och bransch (5-siffer)

K, L, FA

1999-

februari

In- och utpendling efter kön, ålder och bransch (grov)

K, L, FA

1985-

februari

Riktad in- och utpendling efter kön

K, L, FA

2000-

februari

Arbetssökande och lediga platser
Arbetssökande efter kön, ålder och utbildningsnivå

K, L, FA, R

1989kv3-

15 dagar efter kvartalsskiftet

Konjunkturåtgärder

K, L, FA, R

1989kv3-

15 dagar efter kvartalsskiftet

Arbetshandikapp

K, L, FA, R

1989kv3-

15 dagar efter kvartalsskiftet

Utomnordiska medborgare

K, L, FA, R

1989kv3-

15 dagar efter kvartalsskiftet

Öppet arbetslösa

K, L, FA, R

1989kv3-

15 dagar efter kvartalsskiftet

Totalt kvarstående

K, L, FA, R

1989kv3-

15 dagar efter kvartalsskiftet

Långtidsinskrivna arbetssökande efter kön, ålder och utbildningsnivå

K, L, FA, R

1989kv3-

15 dagar efter kvartalsskiftet

Konjunkturåtgärder

K, L, FA, R

1989kv3-

15 dagar efter kvartalsskiftet

Öppet arbetslösa

K, L, FA, R

1989kv3-

15 dagar efter kvartalsskiftet

Kvarstående lediga platser

K, L, LA, R

1989kv3-

15 dagar efter kvartalsskiftet

Nyanmälda lediga platser

K, L, LA, R

1989kv3-

15 dagar efter kvartalsskiftet

Regional ekonomi
Förädlingsvärde till marknadspris efter bransch och total

K,L, FA

1993-

februari

Lönesummor efter bransch

L, FA

1995-

april

Omsättning och antal arbetsställen efter bransch och antal anställda

K

1999-

oktober och april

Statliga utgifter och inkomster

K, L, FA

1997, 1998


Industrins investeringar

K, L, LA

1997-


Näringsverksamhet
Företag och anställda (CFAR) efter näringsgren och storleksklass

K, L, FA

1997-

februari

Omsättning och antal anställda efter bransch och antal anställda

K

1999-

oktober  och april

Modellbaserade lönesummor efter bransch

FA

1999-


Regionala tabellpaket
Regionala tabellpaket

K, L, FA

2003

februari-juni