Tillväxtverket

Datakällor

Här hittar du information om datakällorna till den statistik som används i Raps.

Befolkning

Källa: SCB, registret över totalbefolkningen (RTB), årlig 
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Familjer och boende

Källa: SCB, registret över totalbefolkningen (RTB)
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Fastighetstyper

Källa: Fastighetstaxeringsregistret
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Lägenheter

Källa: SCB
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Social omsorg

Barnomsorg

Källa: Statens skolverk, Barnomsorgsundersökningen
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Äldreomsorg

Källa: Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Socialbidrag

Källa: Socialstyrelsen, Socialbidrag 
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Förtidspensionärer

Källa: SCB
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Tätorter

Källa: SCB
Aktualitet: 1995 och 2000

Arbetsmarknad

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS).
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Hel- och deltidsarbete

Källa: SCB

Största arbetsgivare/ företagsförekomst

Källa: CFAR, det senast aktuella redovisningsåret

Beräkning av storleksklasser för antal anställda

Källa: CFAR, det senast aktuella redovisningsåret

Pendling

Källa: SCB, RAMS
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Pendling till och från

Visar in- respektive utpendling för kommunen för sista faktiska år och fem år bakåt i tiden

Arbetssökande som kan ta arbete direkt

Källa: AMS

Arbetslösa och personer i konjunkturberoende program

Källa: AMS
Aktualitet: Uppdatering sker kvartalsvis med ett kvartals fördröjning.

Industri

Källa: SCB
Aktualitet: Uppdateras 1 ggr/år med c:a 2 års fördröjning.

Tjänstesektor

Källa: SCB
Visar de tio största tjänstesektorerna för kommunen

Utbildning

Källa: SCB
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Inkomster

Källa: SCB
Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret

Ekonomi

Kommunal skatt

Källa: SCB
Aktualitet: uppdateras en ggr/år

Lönesumma

Källa: SCB, kontrolluppgift

Förädlingsvärde (BRP)

Källa: SCB

Statliga bidrag till kommunen

Källa: SCB
Aktualitet: uppdateras en ggr/år

Kommunala kostnader

Källa: SCB och Svenska Kommunförbundet "Vad kostar verksamheten i Din Kommun "
Aktualitet: uppdateras en ggr/år

Stadsbudgetens regionala fördelning efter kommun

Källa: Stadsbudgetens regionala fördelning 1997 och 1998

Politik

Källa: SCB
Aktualitet: uppdateras efter kommunalval
Visar mandatfördelning och antal röster i procent vid det senaste kommunvalet. 

Relaterad information

Uppdateringskalendern