Tillväxtverket

Bugg i modellsystemet rättad

Fel i tabeller självförsörjningsgrad.

I den uppdatering av modellsystemet som blev tillgänglig 14 april har det blivit fel i beräkningen av självförsörjningsgrader. Felsökning pågår och vi kommer meddela så snart felet är avhjälpt.

Fel i tabeller självförsörjningsgrad har åtgärdats.

Om du genomfört modellkörningar med projekt skapade med det uppdaterade modellsystemet mellan 14 April till 18 Maj så kan du behöva återskapa projekten med rättad beräkning av självförsörjningsgrader.

Vi beklagar eventuella olägenheter.