Tillväxtverket

Ramstabeller uppdaterade

Observera att RAMS har bytt både källa och metod för att ta fram förvärvsarbetande för årgång 2019

Observera att RAMS har bytt både källa och metod för att ta fram förvärvsarbetande för årgång 2019. Detta innebär att jämförelser av statistik avseende 2019 och tidigare referensår måste göras med stor försiktighet.

Vi har inte separerat tabellerna i Raps RIS utan valt att använda oss av en fotnot som presenteras när du klickar fram tabellen. Läs mer om förändringen i statistiken på RAMS produktsida på scb.se