Tillväxtverket

Modellsystemet uppdaterat

Modellsystemet uppdaterat 2020-12-16. Se releasenotes nedan.

Versionen av modell är 5.3.0.5. Version av användargränssnitt och service är 5.3.0.1

 

Förändringar som skett bland annat:

Kolumnen Födelseland tillagd i tabell Flyttfrekvenser.

Avstämning mot nationell befolkningsprognos för alla år i flerregional modell.
Flyttfrekvenser har fått den nya kolumnen födelseland. Detta för att understödja migrationsberäkningar där
födelseland ingår.