Tillväxtverket

Ny handbok för Raps modellsystem

Handbok del 1 har nu publicerats och ligger under sidan Instruktioner och handledning för Raps.

En grundläggande handbok för Raps modellsystem har nu publicerats här.

Syftet med denna handbok är att ge en praktisk vägledning i modellverktyget för att du skall kunna komma igång och använda dig av modellsystemet. Vi rekommenderar att du börjar med att läsa avsnittet Inledning i handboken innan du ger dig i kast med resten av handboken.

Vår intention är att senare lägga till del 2 av handboken som både skall förklara mer om flerregionala modellen och fördjupa sig i vissa avsnitt.