Tillväxtverket

Inställd Rapsdag 2020

Vi har på grund av lågt deltagarantal valt att ställa in Rapsdagen.

Vi har på grund av lågt deltagarantal valt att ställa in Rapsdagen.

Vi söker alternativa vägar för att nå ut med material och information.

Mer information kommer i nyhetsbrev som kommer inom kort.