Tillväxtverket

RIS tas ned för uppdatering förmiddagen 26/11

Förmiddagen 26/11 kommer Raps RIS att tas ned för uppdatering. Under denna tid kommer användare inte komma åt Raps RIS.

Förmiddagen 26/11 kommer Raps RIS att tas ned för uppdatering. Under denna tid kommer användare inte komma åt Raps RIS. Uppdateringen bör ta 1-2 timmar att genomföra.