Tillväxtverket

Nyheter i modellsystemet

Uppdaterad dokumentation för modellystemet.

Raps modellversion 5.04 ersätter föregående version. De flesta nyheterna presenterades vid Rapsdagen 2019, se "Nyheter i modellsystemet". Mer information finns i dokument under rubriken "Instruktioner och hanledning för Raps".

Förutom vad som framgår av dessa dokument har modellen ändrats på två specifika punkter.

Den första punkten handlar om beräkningen av kommunernas nettokostnad, om man har valt alternativet exogen kommunal konsumtion. Ändringen innebär att kommunernas nettokostnad förändras i samma takt som den kommunala konsumtionen, vilket inte var fallet i tidigare modellversion. (Se modellspecifikationen punkt 3.2.1 för detaljer).

Den andra punkten handlar om fördelningen av sysselsatt dagbefolkning på kommuner. Tidigare användes basårets fördelning för att fördela regionens sysselsättning, förutom kommunal sektor där sysselsättningen följer förändringar av kommunernas kommunala konsumtion. Ändringen innebär att sysselsättningen i näringslivets tjänstesektorer följer förändringar av kommunernas sysselsatta nattbefolkning. (Se modellspecifikation punkt 5.2 för detaljer).