Tillväxtverket

Nytt referensscenario

Nu finns referensscenariot KI 18 tillgängligt.

Nu finns ett nytt flerregionalt referensscenario tillgängligt för delning i Raps modellsystem. Benämningen på detta är "KI18".

Det baseras på aktuella nationella förutsättningar enligt Konjunkturinstitutets referensscenario från September 2018. Referensscenariot utgår från huvudalternativet i SCB:s befolkningsprognos från April 2018.

Här hittar ni dokumentation av flerregionalt scenario "KI18". Öppnas i nytt fönster.

Ni hittar på samma sida tabellpaket tillhörande det flerregionala scenariot.

För att få tillgång till referensscenariot i Modellsystemet så mejlar du raps@tillvaxtverket.se.