Tillväxtverket

Omfattande uppdatering av Raps modellsystem

Den 31 Januari gjordes en omfattande uppdatering av modellsystemet.

Uppdateringen har bland annat gett möjlighet till att genomföra modellvalidering och kontrafaktiska analyser.

Modellsystemet har även blivit uppdaterat med ny statistik, grunddatabas och uppdaterade modellantaganden.

Du kan läsa mer om de förändringar som genomförts i dokumenten som finns under Instruktioner och handledning för Raps.

Även dokumenten Regionalekonomi, Demografi & Arbetsmarknad under Data och datakällor.