Tillväxtverket

Publicering av data i Raps RIS.

Följande 29 tabeller har nu blivit uppdaterade med data för 2017.

Andel förvärvsarbetande 16+ år efter ålder (9 grupper) och kön. År 1985-

Andel förvärvsarbetande 16+ efter ålder (9 grupper). År 1985-

Förvärvsarbetande och befolkning 16+ år (nattbefolkning) efter ålder (8 grupper) och kön. År 1985-

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter födelseland. År 1993-

Förvärvsarbetande efter region, 20-64 år (nattbefolkning), kön och födelseland. År 2003-

Förvärvsarbetande 16+ år (natt- och dagbefolkning) efter bransch (51 grupper). År 2007-

Förvärvsarbetande 16+ år (natt- och dagbefolkning) efter ålder (8 grupper), kön och bransch (15 grupper). År 2007-

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter kön och bransch (5-siffrig SNI2007). År 2007-

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter kön och bransch (5-siffrig SNI2007). År 2007-

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter kön och bransch (5-siffrig SNI2007). År 2007-

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter bransch (5-siffrig SNI2007). År 2007 -

Förvärvsarbetande 16+ (dagbefolkning) efter ålder (5 års klasser), kön, utbildning (12 grupper) och bransch (51 grupper). År 2007-

Riktad inpendling (kommun) efter arbetsort till bostadsort. År 1985-

Riktad inpendling (län) efter arbetsort till bostadsort. År 1985-

Riktad inpendling (FA-Nutek) efter arbetsort till bostadsort. År 1985-

Riktad inpendling (kommun) efter kön, arbetsort till bostadsort. År 2000-

Riktad inpendling (FA-Nutek) efter kön, arbetsort till bostadsort. År 1985-

Riktad inpendling (län) efter kön, arbetsort till bostadsort. År 2000-

Riktad utpendling (kommun) efter bostadsort till arbetsort. År 1985-

Riktad utpendling (län) efter bostadsort till arbetsort. År 1985-

Riktad utpendling (FA-Nutek) efter bostadsort till arbetsort. År 1985-

Riktad utpendling (kommun) efter kön, bostadsort till arbetsort. År 2000-

Riktad utpendling (FA-Nutek) efter kön, bostadsort till arbetsort. År 1985-

Riktad utpendling (län) efter kön, bostadsort till arbetsort. År 2000-

Pendling efter ålder (8 grupper), kön och bransch SNI07 (15 grupper). År 2008-

Lönesummor för dagbefolkning efter region och bransch SNI 2007 (16 grupper). År 2011-

Lönesummor för nattbefolkning efter region och bransch SNI 2007 (16 grupper). År 2011-

Lönesummor för nattbefolkning efter region SNI 2007 och sektor. År 2011-

Lönesummor för dagbefolkning efter region SNI 2007 och sektor. År 2011-