Tillväxtverket

Fel rättat i tabell i Raps Ris!

Tabellerna under Arbetsmarknad > Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) > Förvärvsarbetande och arbetsställen med FAD-information. Dessa hade för låga värden för 2016.

Tabellerna under Arbetsmarknad > Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) > Förvärvsarbetande och arbetsställen med FAD-information hade för låga värden för 2016.

Detta fel är nu rättat och de nya uppgifterna finns i databasen från och med 2018-09-06.