Tillväxtverket

Rättning av felet vid modellberäknad kommunal konsumtion

2018-04-19 Felen i modellsystemet är rättade.

Modellberäknad kommunal konsumtion är kommunal nettokostnad minus socialbidrag (ekonomiskt bistånd) och övriga bidrag. Felet berodde på att bidragen kom in fel i modellberäkningen, och att statistiken för bidrag innehöll fel. Dessa fel är nu rättade.