Tillväxtverket

Uttag av befolkningsdata från flerregional modell

Just nu fungerar inte datauttaget avseende befolkning i Raps flerregionala modell. Felet ligger i att den Excelversion som finns installerad på modellmiljön behöver en särskild teknisk lösning. Denna lösning är just nu ur funktion vilket gör att resultaten inte kan läsas av Excel. Klicka för mer information.

Den särskilda tekniska lösningen, som nu är ur funktion, hanterar den mängd rader som modellsystemet redovisar för denna dimension vid flerregionala körningar.

Vi arbetar med en lösning på detta och meddelar så fort detta är löst.