Tillväxtverket

Fel vid modellberäknad kommunal konsumtion

Vid modellberäknad kommunal konsumtion uppvisar flera resultat orimliga svängningar. Felet uppstår inte när den kommunala konsumtionen beräknas exogent. Felet kommer att åtgärdas så snart som möjligt. När det är avhjälpt kommer besked på Raps hemsida. Klicka här för mer information.

Modellberäknad kommunal konsumtion är kommunal nettokostnad minus socialbidrag (ekonomiskt bistånd) och övriga bidrag. Felet beror både på att bidragen kommer in fel i modellberäkningen, och att statistiken för bidrag innehåller fel.